ANBI

De Joris Foundation Fonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de Joris Foundation geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de Joris Foundation aftrekbaar.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Adres stichting

Joris Foundation, Nederland
Louise de Colignylaan 50, 2082 BP, Santpoort Zuid, gemeente of Velzen
KVK Amsterdam nummer 65654110
Fiscaal nummer (RSIN): 8562.03.749
Contact persoon:
M. Kroese voorzitter JF.
E-mail: mariankroese@gmail.com
Mobiel: +31 (0) 6 55 11 23 64

Schets van huidig beleid (2023)

Doelstelling en werk dat moet worden gedaan "Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen".‍
De missie van onze Stichting, zoals verwoord in de statuten, is:

A. Onderwijs bevorderen en medische hulp bieden aan de kinderen in het algemeen en in het bijzonder aan de kinderen van Lintha in Myanmar;
B. Steun de lokale Andrew Clark Trust (www.myanmaraid.org.uk), lokaal gerund door mevrouw Sue Ozturk (vaak Mommy Sue genoemd) in de breedste zin van het woord;
C. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de breedste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
4. Manieren waarop inkomsten worden gegenereerd

Momenteel richt de Stichting zich op het financieren van extra werk op de school in Lintha - Myanmar en op het veiligstellen van de salarissen van de leraren. Waar nodig wordt medische hulp en hulp op het gebied van voedselzekerheid geboden aan schoolkinderen die in moeilijke levensomstandigheden leven.

Inkomsten worden verkregen door fondsenwervende acties en dankzij een aantal geweldige vaste en trouwe sponsors. Alle inkomsten worden beheerd via bankrekening IBAN NL56ABNA0531370984. Crame Accountants & Belastingadviseurs te Haarlem (Zijlweg 78) maakt het jaarverslag.

Hoe de activa worden beheerd en besteed.

Het werkkapitaal bedroeg eind 2022 € 51.028 en zal deels in 2023 worden besteed. De ernstige crisis in het werkgebied van Mynamar noopt tot voorzichtigheid. Ook de overdracht van gelden aan de lokale organisatie wordt expliciet onderzocht en beoordeeld, omdat officiële kanalen vaak financiële tekortkomingen vertonen (risicoanalyse). Momenteel vindt er een geldoverdracht plaats via Thailand en een daar aanwezige vertegenwoordiger van de lokale organisatie.

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De Stichting heeft een bestuur, doch geen directie noch medewerkers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de kosten gemaakt in hun functie en van de kosten gemaakt tijdens opdracht- en monitoringreizen naar Myanmar. Van deze mogelijkheid is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Ook worden de kosten voor vervoer van en naar bijeenkomsten en binnenlandse promotiereizen niet vergoed. Transparantie: Administratieve, bancaire en marketingcommunicatiekosten van de Stichting worden verantwoord in het jaarverslag.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
In het bestuur van de Stichting hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.
Voorzitter: Ms M.W Kroese
Secretaris: Mr. Dr. A.J. Korteweg
Penningmeester: Ms. C.M.L. van de Graaf
Bestuurslid: Mr. J. Kroese
Bestuurslid: Mr. J. L. van de Graaf

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is herbenoembaar voor een aaneengesloten periode van vier jaar. Voor alle bestuursleden gebeurde dit ongewijzigd. Alle leden zijn herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar tot 2024.