Doneer

Joris van de Graaf

Een avonturier met een groot hart

Joris Foundation is vernoemd naar Joris van de Graaf. Joris heeft, nadat hij zijn Atheneum diploma had behaald, een aantal maanden lesgegeven op een school, in het kleine dorpje vissersdorpje Lintha in Myanmar.  In een tijd dat de grenzen van het land nog gesloten waren, en Aung San Suu Kyi nog hevig strijd aan het voeren was.

Ondanks de moeilijke politieke situatie ontdekte Joris hoe mooi dit land is,  maar ook hoe arm de bevolking is.  Hoe er geleden werd onder het regime van de junta, en hoe machteloos de bevolking hierin stond.

Na zijn terugkeer in Nederland ging Joris in Amsterdam Economie studeren, om met zijn kennis later naar Myanmar terug te keren.

Hij sponsorde van zijn studenten toelage ook een kind, dat inmiddels een volwassene geworden is, en die werk heeft gevonden. Helaas is Joris ziek geworden en in 2015 overleden. Om zijn droom alsnog uit te laten komen is op zijn geboortedag, 5 oktober , de Joris Foundation gestart. Wat begon als een actie onder familie en vrienden is inmiddels uitgegroeid tot een geregistreerde Foundation, met als doel een betere toekomst voor de kinderen van Myanmar.

In 2005 schreef Joris de volgende woorden:

“ Ik geef hier les in een houten hut op palen. In de ochtenduren heb ik een adult class. Dit is gek genoeg makkelijker, dan de les die ik om 16.00 uur aan de kinderen geef.  De kinderen moet ik iets zien te leren, en tegelijkertijd  moet ik ze ook nog vermaken om de aandacht vast te houden. De volwassenen zijn serieuzer en praktische zaken, zoals hoe je met de bus in Yangon kan komen in het Engels leren ze vrij makkelijk. Maar met de kinderen is het een feest. We doen van alles, en na de les gaan we vaak nog voetballen. Het is fantastisch om te zien hoe blij ze al zijn met een beetje aandacht. De armoede is zo groot. Hun woningen zouden wij nog niet eens als schuur willen hebben. En toch ze zijn allemaal zo vriendelijk en willen alles voor je doen. Ik wil ze helpen een beter leven te krijgen, want de mensen en het land zijn zo mooi.”

Bestuur

Er moet nog heel veel gedaan worden in Myanmar

Joris Foundation is ervan overtuigd dat de opbouw van dit prachtige land begint bij het onderwijzen van kinderen. Dankzij onze eigen Moeder Teresa ter plaatse weten we ook zeker dat elke cent van uw donaties aangewend zal worden voor die situaties waar de nood het hoogst is. Joris Foundation is opgericht na het overlijden van Joris van de Graaf in 2015, met als dagelijks bestuur een team van vrijwilligers.

Marian Kroese zet zich in voor Joris Foundation omdat: “Als ik al die kwetsbare lieve kinderen zie, die met zo weinig, toch lachend door het leven gaan, dan wil ik helpen. Dat mijn zoon Joris in Lintha zo gelukkig was motiveert mij natuurlijk ook.Hans Korteweg zet zich in voor Joris Foundation omdat: “Naast liefdadigheid is ook een gezonde professionele aanpak nodig, om meer voor de kinderen van Lintha te kunnen bereiken. Wel alles vanuit het hart, want dat is de enige weg naar een mooi resultaat.”Cathelijn van de Graaf zet zich in voor Joris Foundation omdat: Voor kinderen in Nederland is onderwijs zo goed geregeld. Het feit dat er in Myanmar nog zoveel kinderen niet naar school kunnen omdat er geen geld voor is vind ik verschrikkelijk. Daar moet verandering in komen.
Jop van de Graaf zet zich in voor JF omdat: “In ons deel van de wereld is gezond eten vanzelfsprekend. Dat er op de plek, waar mijn broer zo gelukkig was, nog steeds kinderen zijn die honger lijden, daar wil ik wat aan doen”.Jan Kroese zet zich in voor Joris Foundation omdat: Nederland is een land vol mogelijkheden. Onze huizen zijn comfortabel.  In Lintha wonen mensen in hutjes, die wij niet eens als schuur zouden willen hebben. Daar wil ik een steen aan bijdragen.
Het beleid / Jaarverslag

Samenwerking maakt sterk

Samen kunnen we meer dan alleen

Wij zijn onze partners heel dankbaar voor hun inzet:

Andrew Clark Trust (myanmar) , onze lokale partner, die ervoor zorgt dat alle donaties op de juiste manier besteed worden.

Noor Brandt (noorbrandt) : Beeldend kunstenaar Noor Brandt bood ons geheel belangeloos een beeld aan. Dit fantastische aanbod werd uiteindelijk het beeld “Joris op de olifant”. Haar originele kijk op mens en dier heeft al vele mensen geraakt en in ons geval heel veel mensen aangezet tot een gulle donatie.

Ernst Wijsmuller (ph-networks) : Dankzij de prettige samenwerking met Ernst Wijsmuller kwam deze website tot stand.  Zijn deskundigheid  op het gebied van IT is voor ons onmisbaar.

Notariskantoor Jager Stuijt Einarson te Haarlem (netwerknotarissen) verzorgde geheel belangeloos onze stichtingsakte. De prettige samenwerking met Jaap Stuijt en zijn medewerkers was de start van de officieel geregistreerde Joris Foundation.

Cramer Accountants( crameraccountants): Het verzorgen van de Jaarrekening is van wezenlijk belang voor onze organisatie. Cramer Accountants verzorgt dit op zeer prettige en professionele wijze.

Richard Gay( Richard Gay): Richard Gay is Freelance Director en Copywriter. Hij was zo gul om het filmpje dat hij over de kinderen en school in Lintha maakte met ons te delen.

Doneren met belastingvoordeel

Uw giften aan Joris Foundation zijn aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van uw inkomen, krijg U namelijk tot 52% van uw gift terug via de Belastingdienst. Als U dat wilt, kun U dit geld ten goede laten komen aan Joris Foundation. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften. Uw belastingaftrek is het hoogst als u kiest voor een periodieke gift. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Gewone giften

Een gewone gift mag je aftrekken van de belasting. Voor gewone giften geldt wel een drempel. Het bedrag daarboven mag je aftrekken. Er geldt ook een maximumbedrag. Dit is iets wat ik graag aan je accountant overlaat.

Periodieke giften

Een periodieke gift mag je in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Deze vorm van geven leidt tot meer belastingvoordeel. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Joris Foundation beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de Belastingdienst.
  • U legt je donatie vast in een overeenkomst die Joris Foundation u kan toesturen. (zie bijgevoegde link)
  • In de overeenkomst leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar schenkt aan Joris Foundation. U bepaalt zelf of je je jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift.
  • Giften die u heeft gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift maar als gewone gift.

Bron